Admitere învățământ liceal 2022-2023

PROGRAM ÎNSCRIERI 

CLASA a IX-a Liceu
An școlar 2022 – 2023

15.07.2022  – 8,00 – 16,00
16.07.2022  – 8,00 –12,00
17.07.2022 – 8,00 – 12,00
18.07.2022 – 8,00 – 16,00
19.07.2022 – 8,00 – 16,00
20.07.2022 – 8,00 – 16,00

Absolvenții depun, la unitățile școlare la care au fost declarați admiși, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii. Înscrierea la licee a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

▪ cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe;
▪ adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea națională din clasa a VIII-a;
▪ foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
▪ fișa medicală.
Copie carte de identitate a unuia dintre părinți/ tutori legali.

Candidații care în perioada menționată la aliniatul anterior nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere.

Acești candidați vor fi repartizați de către comisia județeană de admitere pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale. După prima etapă de repartizare computerizată, în perioada 21, 22 și 25 iulie 2022, se rezolvă situațiile speciale prevăzute la art. 54 alin. (1).