Admitere învățământ liceal 2020 -2021

PROGRAM ÎNSCRIERI

CLASA a IX-a Liceu

An școlar 2021 – 2022

 

25.07.2021 – 9,00 – 13,00

26.07.2021  –  8,00 – 16,00

27.07.2021 – 8,00 – 16,00

28.07.2021 – 8,00 – 16,00

 

 

ACTE NECESARE DOSAR:

a) adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate;

b) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul)  original;

c) adeverință medie generala de absolvire;

d) certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;

e) copie carte de identitate elev;

f) fișa medicală;

g) adeverință de la medicul de familie cu opțiunea ”Elevul este apt pentru înscriere”;

h) copie carte de identitate părinte.