Program eliberare diplome

Diplome eliberate:

  • Certificat de calificare nivel 4 însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass;
  • Diplomă de absolvire a liceului însoțită de foaia matricolă parte a portofoliului;
  • Certificatul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului;
  • Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului;
  • Certificatul de competențe digitale însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului;

Fiecare elev va avea alocat un intreval de 15 minute incepand cu ora 8.00 pana terminam toti elevi din clasa programata. Orarul va trebuii respectat, reprogramarea elevului care va lipsii la eliberare va fi facuta dupa data de 28 iulie.