Program eliberare diplome August-Septembrie 2021

Diplome eliberate:

  • Certificat de calificare nivel 4 însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass;
  • Diplomă de absolvire a liceului însoțită de foaia matricolă parte a portofoliului;
  • Certificatul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului;
  • Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului;
  • Certificatul de competențe digitale însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului;

Fiecare elev va avea alocat un intreval de 15 minute incepand cu ora 8.30. Orarul va trebui respectat, reprogramarea elevului care va lipsi la eliberare va fi făcută dupa data de 15 septembrie.