LISTĂ POSTURI - CONCURS LA NIVEL DE ȘCOALĂ 

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE RAMASE NEÎNCADRATE  DUPĂ ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR 2022 - 2023, PENTRU CARE SE VA ORGANIZA CONCURS LA NIVEL DE ȘCOALĂ