Olimpiada de Informatică Aplicată - AcadNet 2023 - Etapa locală (4.03.2023)

Graficul  de desfășurare al OLIMPIADEI de INFORMATICĂ APLICATĂ - Prahova 2023

 • etapa locală - 04 martie 2023 (locație Liceul Tehnologic Energetic "Elie Radu", Municipiul Ploiești)

Orar desfășurare etapa locală:

 • 09-10 - Rețele 9-10 - Teorie, Rețele 11-12 - Teorie, IS 9-10
 • 10-11 - Rețele 9-10 - Practic, Rețele 11-12 - Practic, IS 11-1
 • 11-12 - Calculatoare 9-10, Calculatoare 11-12 Teorie
 • 12-13 - Calculatoare 11-12 Practic

PROGRAMARE

 • etapa județeană - 1 aprilie 2023

Site: https://concurs.acadnet.eu

  Regulament: Regulament
  Metodologie: https://acadnet.ro/ro/concurs/metodologie
  Programa: https://acadnet.ro/ro/concurs/programa

  Extras metodologie:

  Art. 10        În timpul probelor, concurenții nu vor utiliza dispozitive de stocare a informației și nu vor apela la alte surse de documentare/resurse în afara celor primite de la Comisia centrală a Olimpiadei de Informatică Aplicată AcadNet. Concurenții care încalcă prevederile prezentului articol vor fi eliminați din concurs pierzând dreptul de participare la Olimpiada de Informatică Aplicată AcadNet din anul școlar următor.

  Pe durata probei concurenții nu pot pune întrebări și nu pot folosi sau accesa alt site în afară de www.acadnet.ro. Singurele programe pe care concurenții au voie să le acceseze de pe calculator, în afara browser- ului, sunt Packet Tracer și CodeBlocks. Accesul la Packet Tracer, respectiv CodeBlocks, este permis doar în perioada probei practice.

  • Spre finalul probei concurenții se asigură că vor avea timpul necesar să trimită testul și fișierele ce vor fi evaluate. Concurenții vor semna fișierele Packet Tracer. Fișierele Packet Tracer nesemnate nu vor fi evaluate.
  • Concurenții secțiunii Interoperabilitate Software vor încărca fișierele sursă pe site-ul AcadNet.

  Pentru etapa locală și etapa județeană, durata fiecărei probe a Olimpiadei de Informatică Aplicată AcadNet este de 1 oră.

  • Etapa locală, respectiv județeană a Olimpiadei de Informatică Aplicată AcadNet se desfășoară într-o singură zi și constă în teste online și/sau teme practice pe mașini virtuale și/sau simulatoare. Fiecare probă se evaluează cu maximum 100 puncte. Punctajul final acordat fiecărui concurent reprezintă suma punctajelor acordate concurentului pentru fiecare probă. Durata unei probe a competiției este de o oră.
  • Evaluarea probelor teoretice se va face automat pe site-ul www.acadnet.ro.
  • Evaluarea probelor practice se va realiza, după caz, automat sau manual în funcție de modalitatea de susținere a acestora pe simulatoare.
  • În cadrul fiecărei secțiuni ierarhia se va stabili în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute de fiecare concurent.

  Derularea probelor de concurs

  Concurenții vor fi prezenți în locațiile de concurs cu minim 30 de minute înaintea începerii competiției, se vor conecta pe site și vor verifica că au acces în zona în care se află subiectele de concurs.

  Fiecare concurent va primi subiectele on-line și foi pentru ciorne.

  fisier_generic