Olimpiada de Informatică Aplicată - AcadNet 2023 - Etapa locală (4.03.2023)

Graficul  de desfășurare al OLIMPIADEI de INFORMATICĂ APLICATĂ - Prahova 2023

 • etapa județeană - 1 aprilie 2023 (locație Liceul Tehnologic Energetic "Elie Radu", Municipiul Ploiești)

Orar desfășurare etapa locală:

 • 09-10: Rețele 9-10 - proba teoretică,   Rețele 11-12 - proba teoretică, Calculatoare 11-12 - proba teoretică, Interoperabilitate Software 9-10
 • 10-11: Rețele 9-10 - proba practică,   Rețele 11-12 - proba practică, Calculatoare 11-12 - proba practică, Interoperabilitate Software 11-12
 • 11-12 - Calculatoare 9-10 - proba teoretică

 

CAPT

Detalii importante pentru susținerea etapei județene Acadnet

Înainte de etapa județeană

 • Concurenții trebuie să se asigure că au acces la site-ul de concurs

 • Concurenții calificați la etapa județeană trebuie să se asigure că în meniul “My Courses” de pe site-ul de concurs au instanța de concurs corespondentă clasei și categoriei la care s-au calificat (exemplu “Calculatoare – 11-12 – județeană”)

 • Centrele de concurs trebuie să transmită adresa IP (cu numele liceului și orașul liceului) la adresa contact@acadnet.ro

 • Centrele de concurs trebuie să se asigure că pe calculatoarele unde se vor susține probele sunt instalate resursele necesare

  o OBS pentru toate secțiunile
  o Browser funcțional pentru toate secțiunile
  o Codeblocks pentru secțiunea Interoperabilitate Software

  În timpul susținerii probelor etapei județene

 • Concurenții nu au voie cu nicio altă resursă, în afară de cele oferite de comisie (concurs.acadnet.eu, ejudge și Codeblocks pentru secțiunea IS, OBS pentru înregistrare ecran)

 • Concurenții pot folosi o ciornă fizică (foaie goală) sau o ciornă electronică (un fișier notepad sau word gol)

 • Pentru secțiunile de rețele și calculatoare, probele trebuie înregistrate cu programul OBS din momentul în care se începe quiz-ul până când concurentul apasă butonul "submit all and finish"

 • Pentru secțiunea de interoperabilitate software, proba trebuie înregistrată cu programul OBS din momentul în care se începe 

  rezolvarea problemelor până când concurentul finalizează cu succes rezolvarea problemelor sau timpul de concurs expiră

 • Pentru secțiunea de rețele și calculatoare, proba practică durează 50 de minute și conține 25 de întrebări, iar proba teoretică durează 50

  de minute și conține 50 de întrebări

 • Pentru secțiunea de interoperabilitate software, proba practică durează 50 de minute

 • La secțiunea interoperabilitate, penalty-ul reprezintă numărul de minute de la începutul concursului până când o problemă a fost rezolvată

 • Sala de concurs trebuie înregistrată în timpul susținerii probelor (înregistrare ambientală)

După susținerea probelor etapei județene

 • Nota va fi afișată la finalul quiz-ului pentru rețele și calculatoare

 • Clasamentul de la interoperabilitate software este afișat constant în

  timp real concurenților

 • Baremul va fi afișat în maxim o oră de la finalizarea probelor pe

  site-ul de concurs

 • Formularul de contestații este valabil 24h de la publicarea baremului, pe site-ul de concurs, în secțiunea în care se află și probele

 • Contestațiile se rezolvă în maxim 72h

 • Înregistrările ecranelor (2 înregistrări separate, dacă este cazul: 1 înregistrare pentru proba teoretică, 1 înregistrare pentru proba practică) vor fi încărcate pe drive.google.com și vor fi transmise prin intermediul acestui formular

 • Înregistrările ecranelor trebuie transmise până sâmbătă, 1 aprilie, ora 18:00

 • Înregistrările ambientale vor fi transmise prin intermediul acestui formular până la finalul zilei de sâmbătă, 1 aprilie

 • Aveți aici un tutorial aici despre cum poate fi încărcat un fișier pe drive.

Link-urile de mai sus:

 • Site-ul de concurs: https://concurs.acadnet.eu

 • OBS: https://obsproject.com/download

 • Codeblocks:

  https://www.codeblocks.org/downloads/binaries/

 • Formular de transmitere a înregistrărilor:https://forms.gle/uxzMv752Q1KYG2Fk6

 

Graficul  de desfășurare al OLIMPIADEI de INFORMATICĂ APLICATĂ - Prahova 2023

 • etapa locală - 04 martie 2023 (locație Liceul Tehnologic Energetic "Elie Radu", Municipiul Ploiești)

Orar desfășurare etapa locală:

 • 09-10 - Rețele 9-10 - Teorie, Rețele 11-12 - Teorie, IS 9-10
 • 10-11 - Rețele 9-10 - Practic, Rețele 11-12 - Practic, IS 11-1
 • 11-12 - Calculatoare 9-10, Calculatoare 11-12 Teorie
 • 12-13 - Calculatoare 11-12 Practic

PROGRAMARE

Site: https://concurs.acadnet.eu

  Regulament: Regulament
  Metodologie: https://acadnet.ro/ro/concurs/metodologie
  Programa: https://acadnet.ro/ro/concurs/programa

  Extras metodologie:

  Art. 10        În timpul probelor, concurenții nu vor utiliza dispozitive de stocare a informației și nu vor apela la alte surse de documentare/resurse în afara celor primite de la Comisia centrală a Olimpiadei de Informatică Aplicată AcadNet. Concurenții care încalcă prevederile prezentului articol vor fi eliminați din concurs pierzând dreptul de participare la Olimpiada de Informatică Aplicată AcadNet din anul școlar următor.

  Pe durata probei concurenții nu pot pune întrebări și nu pot folosi sau accesa alt site în afară de www.acadnet.ro. Singurele programe pe care concurenții au voie să le acceseze de pe calculator, în afara browser- ului, sunt Packet Tracer și CodeBlocks. Accesul la Packet Tracer, respectiv CodeBlocks, este permis doar în perioada probei practice.

  • Spre finalul probei concurenții se asigură că vor avea timpul necesar să trimită testul și fișierele ce vor fi evaluate. Concurenții vor semna fișierele Packet Tracer. Fișierele Packet Tracer nesemnate nu vor fi evaluate.
  • Concurenții secțiunii Interoperabilitate Software vor încărca fișierele sursă pe site-ul AcadNet.

  Pentru etapa locală și etapa județeană, durata fiecărei probe a Olimpiadei de Informatică Aplicată AcadNet este de 1 oră.

  • Etapa locală, respectiv județeană a Olimpiadei de Informatică Aplicată AcadNet se desfășoară într-o singură zi și constă în teste online și/sau teme practice pe mașini virtuale și/sau simulatoare. Fiecare probă se evaluează cu maximum 100 puncte. Punctajul final acordat fiecărui concurent reprezintă suma punctajelor acordate concurentului pentru fiecare probă. Durata unei probe a competiției este de o oră.
  • Evaluarea probelor teoretice se va face automat pe site-ul www.acadnet.ro.
  • Evaluarea probelor practice se va realiza, după caz, automat sau manual în funcție de modalitatea de susținere a acestora pe simulatoare.
  • În cadrul fiecărei secțiuni ierarhia se va stabili în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute de fiecare concurent.

  Derularea probelor de concurs

  Concurenții vor fi prezenți în locațiile de concurs cu minim 30 de minute înaintea începerii competiției, se vor conecta pe site și vor verifica că au acces în zona în care se află subiectele de concurs.

  Fiecare concurent va primi subiectele on-line și foi pentru ciorne.