Resurse educationale deschise

NR. CRT. DISCIPLINA VIZATĂ DENUMIREA RESURSEI
EDUCAȚIONALE DESCHISE
NUMELE ȘI PRENUMELE AUTORULUI
1 M II - Electrotehnică și măsurări tehnice Fişa de documentare  - Măsurarea puterii electrice în curent continuu și alternativ COJOCARU CLARISA
2 M III - Mașini electrice Proiect lecție + Fișă documentare Mașina asincronă BĂNESCU MARIANA
3 M I - Măsurări electrice în curent alternativ Fisă documentare - Masurarea energiei electrice în circuite de curent alternativ monofazat BĂNESCU MARIANA
4 M IV - Mașini, aparate și elemente de automatizare  Fisă documentare - Elemente constructive de bază ale mașinii de curent continuu  PLEȘEA MIHAELA
5 FIZICA Capacitate calorica si caldura specifica AVRAM CARMEN
6 CONSILIERE Dezvoltarea creativităţii şi a spiritului ştiintific în cadrul proiectului „ cartierul viitorului” CONSTANTINESCU DANA
7 DISCIPLINE TEHNICE Metode moderne de masurare a  energiei electrice COJOCARU CLARISA
8 DISCIPLINE TEHNICE Caiet de practică RADU VASILICA
9 DISCIPLINE TEHNICE Aparate electrice moderne pentru instalatii electrice optime  STOICA DANIELA
10 DISCIPLINE TEHNICE Folosințele apei RADU OTILIA
11 DISCIPLINE TEHNICE Organizarea locului de munca RADU OTILIA