Mecanismul de sesizare confinențială a suspiciunilor și faptelor de violență

Anexa 12. Mecanismul de sesizare anonimă a suspiciunilor și faptelor de violență la nivelul unității de învățământ

Extras din Regulament de Organizare și Funcţionare al Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești pentru  școlar 2023-2024 înreg. 6085/13.10.2023

Art. 1.  La nivelul Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești, elevii şi părinţii/ reprezentanţii legali pot raporta suspiciunile şi cazurile de violenţă oricărui membru al personalului unității de învățământ.

Art. 2.  Personalul unității, elevul, părintele/reprezentantul legal care are suspiciuni privind o situaţie de violenţă asupra beneficiarilor primari sau personalului Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești, este obligat să acţioneze în acord cu Procedura de management a cazurilor de violenţă, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.

Art.3. În scopul prevenirii actelor de de violență, bullying, cyberbullying la nivelul  unității de învățământ se  implementează obligatoriu un mecanism de sesizare anonimă a suspiciunilor și a faptelor de violență, bullying, cyberbullying conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) lit. b) și c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Art.4. Elevii care sunt  victime ale unor situații de violență, bullying, cyberbullying  și părinții acestora pot sesiza în mod anonim  personalul unității de învățământ prin următoarele modalități :

  • prin intermediul unui formular: Acces formular
  • prin e-mail la adresa unității energetic.elieradu@gmail.com , cât și prin adresarea directă a unei sesizări scrise, dirigintelui, conducerii unității de învățământ sau prin fișa de identificare a violenței psihologice – bullying în mediul școlar.
  • prin intermediul unei cutii poștale amplasate în holul principal al liceului (Sugestii, Reclamații, Sesizări fapte de violență, Sesizări încălcări ale codului de etică).

Director,
Prof. Văsii Cristian