Admitere învățământ postliceal - ANALIST PROGRAMATOR

Liceul Tehologic Energetic  ”Elie Radu”, Municipiul Ploiești organizează înscrieri pentru admitere la învățământul postliceal specializarea Analist Programator.

Învățământul postliceal se organizează pentru absolvenții de liceu, cu sau fără promovarea examenului de bacalaureat, pentru calificarea profesională ANALIST PROGRAMATOR.

Școala postliceală, reprezintă o rută specializată de pregătire, cu o durată de un an și jumătate, care conduce la obținerea unui certificat de competențe profesionale de nivel 5. (ISCED 4)

Înscrierea candidaților se face la secretariatul școlii, pe baza următoarelor acte:

 • 
cerere de înscriere tip;

 • certificat de naştere - copie;

 • certificat de căsătorie (unde este cazul) - copie;

 • buletin / cartea de identitate - copie;

 • certificat de absolvire a liceului sau diploma de bacalaureat, după caz ;
 • foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII;

 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru înscrierea în învățământul postliceal.

ETAPA I

 • Înscrierea candidaţilor:                   1.07.2022- 31.08.2022
 • Desfăşurarea probei scrise:         23.08.2022
 • Afişarea rezultatelor:                    24.08.2022
 • Depunerea contestaţiilor:             25.08.2022
 • Afişarea rezultatelor finale:          26.08.2022

Etapa II (pentru locurile rămase neocupate şi în limita locurilor aprobate prin planul de şcolarizare)

 • Înscrierea candidaţilor                        28.08.2022 - 02.09.2022

Relații suplimentare se pot primi de la secretariatul Liceului (Sos. Vestului, nr. 22, Ploiești, tel. 0244528269: e-mail: energetic_pl@hotmail.com)

fisier_generic