Viziunea si misiunea scolii

Misiunea scolii

Ansamblul activităţilor educaţionale realizate în cadrul Colegiului Tehnic Elie Radu Ploieşti exprimă decizia de a pregăti elevii pentru o lume in permanentă evoluţie, de a oferi societăţii absolvenţi activi şi eficienţi, capabili de performanţă, apţi de a se integra în viaţa comunităţii.

Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi accentul pus pe dezvoltarea individuală a elevului au în vedere atragerea unui număr cât mai mare de elevi către colegiul nostru.

Viziunea scolii

Ţinând cont de nevoile educaţionale ale comunităţii locale şi de priorităţile pieţei muncii, se va asigura pregătirea de specialitate a tinerilor cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani, în vederea accesului acestora în învăţământul superior sau a găsirii unui loc de muncă.

Interacţiunea permanentă a şcolii cu mediul social, economic şi cultural o va