Profesori pentru viitor - Teachers for future

Programul Erasmus+, contract nr. 2020-1-RO01-KA101-078910

Liceul Tehnologic Energeti ”Elie Radu”, Municipiul Ploiesti, Romania
Sistema Practices s.l. (ESMOVIA), Valencia, Spania

Obiectivul pe termen lung este imbunatatirea calitatii educatiei prin personal performant, corespunzator standardelor europene, care sa asigure transferul de informatii, cunostinte, deprinderi pentru dezvoltarea scolii si cresterea interesului elevilor pentru a urma cursurile acestui liceu si integrarea facila socio-profesionala a absolventilor atat in tara cat si in Europa la 3 ani dupa terminarea proiectului.

Obiectivul pe termen scurt este perfectionarea a 14 profesori si a 2 cadre didactice din staff, in total 16 profesori, in cadrul mobilitatii K1 Erasmus+, astfel incat la finalul proiectului acestia vor fi capabili sa utilizeze metode si instumente inovative de predare/invatare/evaluare si sa-si creasca increderea in sine.

Cursurile de formare alese sunt:

 1. Team building in the school” pentru cresterea comunicarii si a interactiunii in scola cuprinzand conducere, profesori, personal nedidactic, elevi si parinti.
 2. 4 tools for innovative education” pentru aducera inovarii si a multiculturalitatii in scoala si in comunitatea locala.
 3. Positive education, happy schools” pentru cresterea capacitatii de gestionare a sentimentelor, de tratare a emotiilor profesorului si implicit ale elevilor.
 4. Educative coaching” pentru gestionarea conflictelor in clasa in asa fel incat sa creasca motivatia elevului de a paticipa activ la ore.

Cursurile de formare se vor desfasura la sediul furnizorului de formare Sistema Practices s.l. (ESMOVIA), Valencia, Spania

Rezultate:

Rezultatele tangible :
 • 14 lectii deschise, 14 proiecte de lectii,
 •   1 activitate de team building
 • 16 rapoarte de activitate pentru mobilitati

Rezultatele intangibile

 • cresterea competentele de comunicare, comunicare non-formala, comunicare informala,
 • abilitatile de utilizare a instrumentelor novative, a metodelor creative aplicate la clasa,
 • cresterea adaptabilitatii la noi conditii, Rezultatul tangibil pentru scoala,
 • scaderea numarului de absente ale elevilor dupa un an de la finalizarea proiectului.

Acces documente:

Diseminare mobilități:

- Diseminare-Prezentare-mobilitate-Grupa1.pdf
Diseminare-Prezentare-mobilitate-Grupa2.pdf
Diseminare-Prezentare-mobilitate-Grupa3.pdf
Diseminare-Prezentare-mobilitate-Grupa4.pdf

Proiecte de lecție

Prezentare lecții

Activitate de team building

Diseminari-externe