Olimpiada Aria curriculară "Tehnologii"

Olimpiada la disciplinele din Aria curriculară "Tehnologii", Etapa Județeană, Domeniile: electric, electrotehnic, electromecanic și electronică, automatizări, telecomunicații

 

Anunț:

Contestațiile se vor depune luni 21.03.2022, în intervalul 9.00-12.00, la secretariatul centrului de concurs sau pot fi transmise pe fax la telefon 0244/528269 sau scanate pe email-ul școlii energetic.elieradu@gmail.com. . Transmiterea contestațiilor pe fax sau pe email se va face de pe faxul sau email-ul unității de învățământ. Contestațiile primite prin fax sau e-mail vor fi înregistrate numai după o discuție telefonică a unui membru din subcomisia de contestații cu elevul care a transmis  contestația.